BEZPEČNOSTNÉ LANÁ

Bezpečnostné lána sú dôležitou výbavou všetkých záchranných zložiek, strechárov, zváračov, elektrikárov, ochranárov, čističov skliel atď..
Bezpečnosť na pracovisku pre všetky segmenty zahŕňajúce prácu vo výškach v oblastiach, kde existuje riziko pádu z výšky.
Okrem štandartných produktov ponúkame všetko čo je potrebné k lezeniu. Nakupujte výhodne a kvalitne.