Jednorázové rukavice rozdelené do kategórií a odborov podľa použitia a ceny.

Jednorázové rukavice a hygiena sú maximálne dôležité.

Jednorázové ochranné rukavice a hygiena rúk sú veľmi dôležité otázky, pretože ruky sú hlavnými prenášačmi baktérií. Preto sú pracovné rukavice jedným z najdôležitejších ochranných opatrení. Naša spoločnosť je jedným z popredných odborníkov na nákup a predaj  jednorazových rukavíc.

Materiály, z ktorých sú jednorazové rukavice vyrobené rozdeľujeme na latexové rukavice, nitrilové rukavice, vinylové rukavice, neoprenové rukavice a polyetylénové rukavice.

Rozlišujeme medzi sterilnými a nesterilnými rukavicami bez prášku.

Práškové jednorazové rukavice : rukavice bez prášku sú dobrou alternatívou pre ľudí, u ktorých prášok spôsobuje podráždenie pokožky.

Lekárske jednorázové ochranné rukavice sú jedným z najdôležitejších opatrení na prevenciu infekcie na klinikách a v praxi. 

Naša ponuka obsahuje veľké množstvo certifikovaných rukavíc podľa zákona.

Správne jednorázové rukavice

Rukavice chránia ruky pred mnohými vplyvmi: mechanickými, fyzikálnymi, chemickými a infekčnými. Výber správnych pracovných rukavíc je preto veľmi dôležitý.

Rukavice by sa mali dobre nosiť. Nesprávne rukavice môžu viesť k nepríjemným pocitom.

Rukavice by mali umožňovať dostatok komfortu pre danú prácu. Mali by vyhovovať pracovníkovi.

Inovatívne a cenovo dostupné jednorázové rukavice vo výhodných cenách.