Reflexné oblečenie

Reflexné oblečenie vás môže zachrániť na stavbe a kdekoľvek!!!


Hi-Vis odevy čiže oblečenie s reflexnými prvkami, dokáže zvýšiť viditeľnosť človeka v noci až desaťnásobne. Šanca, že si vás vodič všimne včas, je oveľa väčší. Dôležitú úlohu hrajú Hi-Vis odevy tiež na celej rade pracovísk. Aj preto nájdete v našej ponuke Hi-Vis kolekciu Knoxfield, ktorá zahŕňa celý rad odevov vhodných pre prácu na väčšine bežných pracovísk - cesty, železnice, sklad i stavba.

Vzhľad reflexného odevu závisí na konkrétnom pracovisku. Podobu Hi-Vis odevov určuje norma EN ISO 20471, na základe ktorej sú výstražné odevy rozdelené do troch skupín. Rozhoduje pritom veľkosť plochy reflexných materiálov.

Norma teda stanovuje veľkosť, počet a rozmiestnenie reflexných prvkov. V rámci vyšších bezpečnostných tried je napríklad vyžadované, aby reflexné pruhy ohraničovali postavu. Nepostačí tak použitia vesty.

Je nutné zdôrazniť, že by malo mať oblečenie i vertikálne reflexné prvky. V praxi tieto prvky zaisťujú, že je zamestnanec dobre videný, aj keď sa napríklad z dôvodu pracovných povinností skláňa alebo je v pokľaku. Triedu oblečenie vyberajte podľa špecifík daného pracoviska

    Trieda 1 - Hi-Vis oblečenie z tejto triedy nájde svoje uplatnenie u zamestnancov, ktorí sa nepohybujú po pozemných komunikáciách alebo koľajnicou (stavba, les).
    Trieda 2 - odevy druhej bezpečnostnej triedy už ponúkajú dostatok reflexných plôch pracovníkom, ktorí sa pohybujú po pozemných komunikáciách alebo koľajisku, avšak s pozastaveným prevádzkou.
    Trieda 3 - tieto odevy poskytujú dostatočný stupeň ochrany pracovníkom, ktorí pracujú na cestách a koľajisku aj počas prevádzky.

Absencia Hi-Vis odevov na týchto pracoviskách je nielen nebezpečná, navyše je v rozpore s právnymi predpismi. Povinnosť poskytnúť zamestnancom výstražné odevy je stanovená tiež vládnym nariadením. Aby ste mali istotu, že postupujete v súlade s týmto nariadením, je potrebné využívať oblečenie s certifikáciou EN ISO 20471: 2013. Reflexné oblečenie, ktoré sa prispôsobí akémukoľvek počasiu!

Hi-Vis oblečenie by malo vyhovovať nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj praktického využitia, či meteorologických podmienok. Buďme úprimní páperová bunda v lete príjemná nebude a platí to aj naopak.

Autor: Ing. Mikuláš CINA
 
zdroj: https://www.cerva.com/sk/clanky/reflexni-obleceni